با عرض تبريک، به خانواده ي شکاری بایک خوش آمديد

لطفا جهت استفاده از ضمانت نامه مفاد زير را به دقت مطالعه نماييد.

گروه شکاري تمامي دوچرخه هاي عرضه شده در نمايندگي هاي مجاز خود را تنها براي مالک اول از نظر کيفيت مواد اوليه و فرآيند ساخت در موارد و بازه زماني زير ضمانت مي کند:

مدت زمان ضمانت بدنه 12ماه از زمان تحويل دوچرخه مي باشد.

 

نکات قابل توجه دراستفاده از دوچرخه که منجر به ابطال ضمانت ميگردند:

1- استهلاک قطعات(لنت ها،لاستيک،زنجير،کابلها،ديسکهاو…) درصورتي که مشکل درمونتاژ اوليه نداشته باشند، شامل ضمانت نمي گردد.

2- هرگونه دستکاري درسيستم دوچرخه، تعميرات غيرتخصصي و استفاده از قطعات درخارج ازنمايندگي ها باعث ابطال گارانتي ميگردد.

3- استفاده از دوچرخه درمسيرها، مسابقات و شرايط غيرعادي و … که دوچرخه براي آنها طراحي نشده و مناسب براي آن مدل نباشد.

4- تصادفات شديد و حوادثي که دوچرخه نياز به بازسازي کامل داشته باشد( طبق نظرکارشناس گارانتي ) باعث ابطال گارانتي مي گردد.

5- در رابطه با بدنه عيوب ناشي از ضربه، تماس با مواد شيميايي، آتش سوزي خارج از ضمانت مي باشد.

6- خرابي رنگ و برچسب ها شامل ضمانت تنه نمي باشد.

7- در رابطه باضمانت تاير و تيوب، عيوب ناشي از باد زياد يا کم تاير، برخورد باشي تيز، پارگي و سائيدگي خارج ازضمانت مي باشد.

 

 

توجه : در صورت ارسال هرگونه اطلاعات ناقص، مخدوش و يا نادرست، ازجمله ارسال تصوير غير واقعي فاکتور خريد، شرايط ضمانت نامه محقق نبوده و مسئوليت ابطال ضمانت نامه صرفا و مستقيما بر عهده خريدار خواهد بود.

 

*لطفا هر گونه انتقادات و پيشنهادات خود را با ما از طريق ارسال پيام به Email زير در ميان بگذاريد:

 

services@shekaribike.com